Grunge Galicia flag

Galeguistas

Manifesto

Europeo

Download Outline Icon
Add Button Icon

Acceso á Tese Política

Add Button Icon

Novas

Add Button Icon

Opinión

TikTok Logo With Wordmark
Twitter Logo

Redes Sociais

Facebook Circle Logo
YouTube
Add Button Icon

Piñeiro Docampo

Secretario XeralAdd Button Icon

Acceso a Estatutos

Add Button Icon

COLABORAAdd Button Icon

CARA ÁS EUROPEAS 2024

Compromiso por Galicia a única forza europeísta de Galicia, prepara en Florencia o camiño para o xuño de 2024Piñeiro Docampo e Daniel Lago traballan no seo de PDE para unha candiatura forte nas Europeas


Piñeiro Docampo

Daniel Lago

Estela Rodríguez

Amparo Fernández

Luís Rubal

Rosendo Covelo

Patricia Ferreiro

Xoán Antonio Cortés


COMISIÓN EXECUTIVA NACIONAL

Blue Rectangle Button Illustration

FUNCIÓNS

Resistimos, na teima do proxecto necesario para Galicia

11 ANOS DE HISTORIA

2012

2018

2013

2018

2015

2014

2016

2016

2012

2012

2014

2014

2016

2015

2020

2018

2019


2020

2022

2018

2021

2017

2018

2022

2018

2020

NOVAS


PREME NO ENLACE

CxG PARTICIPA ACTIVAMENTE NA ELABORACIÓN DO

PROGRAMA DO PDE PARA AS ELECCIÓNS DE 2024Blue Rectangle Button Illustration

MÁIS INFO.

O COMISARIO DE PESCA, ESTA NO GRUPO DOS VERDES E O BNG MIRA CARA OUTRO LADO.

Fonda decepción coa intervención de Ana Miranda en Bruxelas na Comisión de pesca, calcada ao do PP e a do PSOE.

Blue Rectangle Button Illustration

MÁIS INFO.

Algae

CxG SOLICITARÁ AO GOBERNO DO ESTADO UN PERTE DE INVESTIGACIÓN E POSTA EN VALOR DAS ALGAS


Blue Rectangle Button Illustration

MÁIS INFO.

Opinión

Illustration of a Person Holding a Dip Pen

CÓMO CAMBIARÍA ESTE PAÍS CUNHA FORZA SOCIOLIBERAL DE OBEDIENCIA GALEGA.


Blue Rectangle Button Illustration

MÁIS INFO.

Rosendo Gonzalo Covelo Roma

COORDINADOR TERRITORIAL DE PORNTEVEDRA

Francisco López, “Chesqui”

SECRETARÍA XERAL DO PARTIDO GALEGUISTA

Blue Rectangle Button Illustration

MÁIS INFO.

"Unión Europeísta - Europar Batasuna", 33 anos

Podes enviar os teua artigos a

info@compromiso.gal


Estela Rodríguez Mosquera

SECRETARIA ESTUDOS E PROGRAMA CxG

Blue Rectangle Button Illustration

MÁIS INFO.

"AQUEL 13 DE MARZO"

CAMPAÑAS

Wall Bricks
Dripping Border Illustration

Pensamento Compromiso

graffiti spray paint element

Galicia é un proxecto político, económico e social propio, inxerido no marco do estado español e da Unión Europea. O noso País ten unha cultura e unha identidade de seu, mais que nas últimas décadas ten visto como isto non se ten transformado nunha vontade política propia

Graffiti Flower Art Illustration

Temos que avanzar cara un autogoberno dentro do marco dunha construción dunha Europa económica e socialmente máis avanzada, nunha construción dunha Europa plural, aberta e solidaria, que respecte ás linguas e as culturas dos diversos pobos e das nacións sen estado que formamos parte da Unión Europea.

graffiti spray paint element

Unha das demandas sociais que atenderemos como goberno galego é a aposta decidida pola participación das seleccións galegas a niveis de competicións oficiais internacionais, estendéndoas a maior número de deportes e categorías posibles

graffiti spray paint element

As relacións internacionais de Galicia pasan de xeito inescusábel pola Comunidade de Países de Lingua Portuguesa (CPLP). Nesta altura é preciso tornar unha política exterior onde o goberno do estado posibilite a entrada de Galicia como membro da CPLP

graffiti spray paint element
Spray Paint Diagonal Line

Así mesmo, a cuarta revolución industrial e o nacemento da industria 4.0 veranse auspiciadas, nos próximos anos, polas novas preocupacións dos consumidores sobre os problemas éticos e de privacidade, así como pola lonxevidade, o avellentamento da poboación e o aumento das aspiracións e do poder económico das mulleres.

REVISA AS NOSAS TESES

Wall Bricks

Unha UE que sofre múltiples ataques tanto internos como externos. Ataques que procuran unha viraxe cara o Este dos núcleos de poder mundial nun novo eixo principal cara a China e a Rusia.

Fomentaremos os eventos deportivos de deporte base de carácter internacional, como alternativa viábel e sustentábel para a promoción do noso país e da Marca Galicia e do turismo deportivo.

Spray Paint Zigzag Line
graffiti spray paint element

Mellorarase as condicións de traballo do persoal sanitario proporcionando medidas de conciliación laboral e familiar e pondo en marcha todas as medidas posíbeis para evitar agresións ao persoal, seguindo unha política de “tolerancia cero”

é necesario aumentar considerablemente o gasto sanitario por persoa xa que Galicia é; dentro das Comunidades Autónomas con perfil demográfico semellante; a que menos gasta en Sanidade: 1429€ por habitante e ano, fronte aos 1634€ de Asturias ou os 1708€ de Euskadi

Dende CxG defenderemos a función social dos agricultores que, a través do seu traballo, manteñen a terra e a paisaxe facéndose prioritarios no desenvolvemento do rural.

Graffiti Flower Art Illustration

A nivel galego CxG promoverá un Lei de Terras onde se marquen os pasos para a boa marcha do Banco de Terras xunto a outras medidas que tamén favorezan a loita contra o despoboamento. Como este tamén é un problema europeo promoveremos medidas para aplicar en toda a Unión, metendo estas medidas nas negociacións da PAC

Spray Paint Rectangle Shape

A nosa educación pública debe ser o motor e a garantía da súa función social por eso desde CxG defendemos a escola pública universal, gratuíta, laica, democrática, co educativa, inclusiva e investigadora e compensadora de desigualdades sociais

Spray Paint Diagonal Line

COLABORA


É tempo de Galicia, comprométete na súa defensa


SOLICITA Á TÚA AFILIACIÓN EN: info@compromiso.gal


  • Quen poden doar?

Poden doar todas as persoas físicas suxeitas a un NIE ou a un DNI.

  • Existe unha cantidade mínima en cada achega?

Nesta ocasión e para que a tua doazón chegue ata nós e non quede con ela o banco, a achega mínima que podes doar é de 5€.

  • Cada canto tempo podo facer unha achegar?

Podes facer as túas achegas cando e sempre que queiras, lembra sempre que o máximo legal por persoa e ano é de 50.000€ e a achega mínima marcada de 5€.

  • A que están destinadas as miñas doazóns?

A soster o proxecto galeguista e a facer realidade as nosas ideas que podes consultar na nosa tese política e nos nosos programas electorais e nas diversas propostas concretas que levamos formulados en máis de 10 anos de traballo.

  • Quen garante o correcto uso das miñas doazóns?

Toda achega feita leva a correspondente fiscalización interna polo noso Consello Nacional e Comisión de Garantías, para alén por suposto á correspondente fiscalización pola administración correspondente e de Facenda.

  • Teño algún beneficio fiscal polas miñas achegas?

Segundo a lei actual, as contribucións a sindicatos e partidos políticos desgravan na tua declaración de IRPF tendo este beneficio fiscal.

  • Como demostro ante facenda o importe das miñas achegas?

Non te preocupes! Con anterioridade ao comezo da campaña de recadación da renda, enviaremos á túa caixa de correo electrónico un certificado fiscal. Lembrarte que o limite legal actual de dedución é do 10% da base liquidábel.